Logo ARNIKA.BE
AR
NI
KA

Lundi 23 janvier 2023 de 10h à 13h - Lysistrata ou la grève du sexe

Lundi 23 janvier 2023 de 14h à 17h - Lysistrata ou la grève du sexe

Mardi 24 janvier 2023 de 10h à 13h - Lysistrata ou la grève du sexe

Mardi 24 janvier 2023 de 14h à 17h - Lysistrata ou la grève du sexe

Deuxième tour - 26 janvier 2023 - Lysistrata ou la grève du sexe