Logo ARNIKA.BE
AR
NI
KA

Groupe 1 - Lundi matin 9h30 - 12h30 - Nostalgica

Groupe 2 - Lundi aprés-midi 13h30 - 16h30 - Nostalgica

Groupe 3 - Mardi matin 9h30 - 12h30 - Nostalgica

Groupe 4 - Mardi 13h30 -16h30 - Nostalgica

Groupe 5 - Mercredi matin 9h30 - 12h30 - Nostalgica

Groupe 6 - Mercredi après-midi - 13h30 - 16h30 - Nostalgica